درباره ما | پی تم

کیمیاگران در سال 1375 فعالیت خود را در زمینه ی خرید و فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی آغاز نمود. این مجموعه با توجه به ضوابط موجود و بهره گیری از نیروی کاری جوان و تحصیل کرده توانسته است در طی این سال ها حضوری مداوم در بین صنعتگران و در بازار تهیه ی مواد شیمیایی داشته باشد. در طی سال های حضور این شرکت در بازار خرید مواد و تجهیزات شیمیایی همواره هدف اصلی ما جلب رضایت مشتری بوده است. ما بر این اصل معتقدیم که تنها رضایت و کار مداوم می تواند ما را در این صنعت رشد دهد و در بین رقبای فراوان پیشتاز نماید. بعد از حدود سه دهه کار سخت و مداوم ارزشمند ترین دارایی ما، رضایت مشتریان در صنایع گوناگون بوده است .همین امر به ما الهام می دهد که همواره اطلاعات خود را بروز نماییم تا بتوانیم بهترین خدمات را به مشتریان خود عرضه نماییم.