ما این افتخار را داریم که توانسته ایم در گذر زمان فعالیت خود را در زمینه های مختلف گسترش دهیم و اکنون در اغلب صنایع مانند صنعت مواد اولیه غذایی، تصفیه آب، صنایع دارویی، آبکاری، کشاورزی و… فعالیت خود را به بهترین شکل ادامه دهیم. حضور در این صنایع در طی سال ها کار و مطالعه صورت گرفته است. شناخت مشتریان و تامین نیاز آن ها یکی از دغدغه های مهم ما به حساب می آید که این کار را با مطالعه ی بازار جهانی و مقایسه ی آن با بازار داخلی به طور مداوم انجام پذیرفته است. با وجود تحریم های شدیدی که علیه ایران در سال های اخیر اعمال شده است فعالیت ما و همکاری با کشور های متعدد برای تامین مواد شیمیایی از برند های گوناگون با وجود سختی های فراوان همچنان ادامه دارد.